Impresszum

Honlap tulajdonos:

Exitus Kft.

Székhely: 1243 Kistarcsa, Alig u. 3. - Csomagátvétel, csak visszajelzés alapján, előre egyeztetve!
Adószám: 13867904-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-111065
Bankszámlaszám: 12010628-00144613-00100003
Raiffeisen Bank

Telefon: 06 20 200 2602
Honlap: www.aromakert.hu

Webtárhely és honlapkészítés:

Honlap készítés és webdeign, tárhely:
www.felhohonlap.hu
 

Adatkezelési tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

1. Az adatkezelési tájékoztató célja 

Exitus Kft. (2143 Kistarcsa, Alig u. 3., a továbbiakban, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 
Az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.aromakert.hu címen.

Adatkezelő fenntartja a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti a vásárlókat. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, írja meg, és az adatkezelő megválaszolja kérdését. Adatkezelő elkötelezett az ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. 
A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 
Az adatkezelési gyakorlatot az alábbiakban ismerteti.


2. Az adatkezelő adatai 

Az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel. 

Név: Exitus Kft.
Cím: 1243 Kistarcsa, Alig u. 3.
Adószám: 13867904-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-111065
Bankszámlaszám: 12010628-00144613-00100003 (Raiffeisen Bank)

3. Regisztrációs ás a megadandó személyes adatok

Minden beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított 1 év elteltével törölünk. A webáruház tulajdonos tiszteletben tartja a weboldalt látogató felhasználük személyes adatainak védelmét. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Az adatok megadásakor Ön felhatalmazza az Adatkezelőt, hogy adatait jelen adatvédemi nyilatkozattal összhangban felhasználhassa. A webhelyen történő regisztrációval a felhasználü egyérterműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a jogszabálynak megfelelően kezeljük, ha szükséges, a megrendeléssel kapcsolatos, teljesítéséhez szükséges  értesítéseket, e-mailaket küldhessük. Ez a hozzájárulás Önkéntes és a megfelelő tájékoztatás bírtokában történt.

Az adatvédelmi nyilatkozat mind a személyes, mind a nem szermélyes adatok kezelésére vonatkozik.

Felhasználónak jogában áll korlátozni, vagy megtiltani adatainak felhasználását, vagy rögzítését. Jogában áll Adatkezelőtől kérnie a személyes adatainak törlését a Webáruházból. Kéréset a Weboldalon található kapcsolatfelvételi lapon tudja jelezni.

Adatkezelő a regisztráció során a felhasználó e-mail címét, érintett jelszavának titkositott hash kódját, vezeték és keresztnevét, telefonszámát, lakcímét, regisztráció időpontját és regisztrációkori e-mail címét kezeli. Ezek az adatok elengedhetetleül szükségesek az azonosításhoz, kapcsolatfelvételhez és a számlázáshoz. A webáruház tulajdonosa továbbá ideiglenesen rögzíti a regisztrációs adatbbázisában az egyedi regisztráció nélküli vásárlást megvalósító felhasználó e-mail címét és a megadott szállítási és számlázási adatait (név, szállítási cím, telefonszám), mint tranzakciós adatokat, ameddig a felhasználó megrendelését nem teljesíti valamint plusz 2 év - kiváve, ha a felhasználó kéri az adatok törlését vagy álnevesítését.

 


4. Technikai adatok


A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választom meg és üzemeltetem, hogy a kezelt adat: 

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 
 • változatlansága igazolható (adatintegritás); 
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 
Az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: 

 • megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
 • a sértetlenséget: megvédem az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; 
 • a rendelkezésre állást: gondoskodok arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 

5. Cookie-k (Sütik) 

A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; 
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; 
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak. 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. 

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. 

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika) 
A weboldalon alkalmazzásra kerülnek a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. 
Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. 

6. Online rendeléshez kapcsolódó adatok

 • Kapcsolattartó neve, e-mail címe és telefonszáma.
 • Számlázáshoz szükséges adatok: név, vagy cégnév, cég esetén adószám, cím 
 • Szállításhoz szükséges adatok: név, vagy cégnév, cím 


Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok 

 • Név
 • E-mail cím 
 • Telefon (nem kötelező)


7. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja 


Általános adatkezelési irányelvek 
Adatkezelő tevékenysége  adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Amennyiben az adatközlők nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); 
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.). 

8. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. 

9. Adattovábbítás 

• termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, telefonszáma, a rendelés értéke a DPD, Magyar Posta, GLS felé.  

10. Adatfeldolgozók megnevezése

Szállító

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje a házhozszállítás lebonyolítása. a Felhasználó hozzájárulása, 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Tárhely szolgáltató
Az adatkezelés célja s weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. Az adatkezelés időtartama a regisztráció törléséig tart. Érintett hozzájárulása, az 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.

11. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. 

Tájékoztatáshoz való jog 

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

Az érintett hozzáféréshez való joga 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. 

Helyesbítés joga 

Az érintett kérheti az oldalon kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

Törléshez való jog 
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül a rá vonatkozó személyes adatok törlésre kerüljenek: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Az érintett kérésére korlátozni kell az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Adathordozáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

Tiltakozás joga 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

Visszavonás joga 
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 

Bírósághoz fordulás joga 
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

12. Adatvédelmi hatósági eljárás 


Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 


Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu 

13. Egyéb rendelkezések 


E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

Honlap Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Honlap Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
A Honlap Tulajdonos követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A webhelyről értesüléseket átvenni csak a webhelyre való hivatkozással és pontos idézettel lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő:
a) írásban engedélyt kért a honlap tulajdonosától,
b) nem módosítja az eredeti információt,
c) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A honlap neve szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Honlap Tulajdonos előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A Honlap Tulajdonos pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Egyes márkák megnevezései és azok logói, megjelenésük, szlogenjük stb. a forgalmazott márka tulajdnosának szellemi tualjdona.


Tájékoztatjuk, hogy Honlap Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!

© 2018 Aromakert.hu, Minden jog fenntartva - All rights reserved.
Honlap készítés: Felhőhonlap.hu