Általános Szerződési Feltételek - ÁSZF

Jelen Általános Szerződés Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Korodi Erika, egyéni vállalkozó, mint üzemeltető (továbbiakban: Szolgáltató), valamint a Szolgáltató által üzemeltetett www.aromakert.hu weboldalon (továbbiakban: webáruház) keresztül elérhető termékeket elektronikus kereskedelem útján megvásárló személy (továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit, valamint a weboldal használatának feltételeit. Jelen ÁSZF minden jogügyletre vonatkozik, amely az www.aromakert.hu weboldalon keresztül történik:

a) Szolgáltató adatai:

Cégnév: Exitus Kft.
Székhely: 2143 Kistarcsa, Alig u. 3.
Adószám: 13867904-2-13

Bankszámlaszám:12010628-00144613-00100003 (Raiffeisen Bank)

A tárhely-szolgáltató elérhetőségei:

www.felhohonlap.hu

E-mail cím, ügyfélszolgálat és online üzenetküldés az alábbi publikus címen: www.felhohonlap.hu/kapcsolat

b) Általános információk

1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan termékértékesítésre, amely a webáruházon keresztül történik és amely jelen ÁSZF-ben meghatározott Felek között jön létre.

2. A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

3. A webáruházban elérhető termékek megrendelése regisztráció nélkül és regisztrációval egyaránt történhet, melyek minden Ügyfél számára elérhetőek az Ügyfél választása alapján.

4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig, szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség az ÁSZF-ben meghatározott rendelkezések szerint.

5. Felek között a termék megvásárlásával létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és annak iktatására nem kerül sor a Szolgáltató részéről.

6. A szerződés nyelve: magyar.

7. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

8. A webáruház termékbemutatási és online megrendelési lehetőséget biztosít az Ügyfél részére. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a webáruházban található termékekről feltöltött képek kizárólag illusztrációk és a termékek külső megjelenése eltérhet a képeken látható megjelenésüktől, mely eltérésekért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

9. A webáruházon keresztül bármely termék megvásárlására kizárólag az ÁSZF Ügyfél általi elfogadását követően van lehetőség.

c) Regisztráció

1. A webáruházban megtalálható termékek megvásárlására regisztráció nélkül és regisztrációt követően egyaránt lehetőség van.

2. Regisztráció nélküli vásárlás esetén az Ügyfélnek az alábbi adatokat kell megadnia a szerződés teljesíthetősége érdekében: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, ha a megadottaktól eltérő, akkor számlázási név és cím, valamint a szállítási cím.

Regisztráció nélküli vásárlás esetén minden, nem egyidejűleg megvalósított vásárlás esetén a fenti adatokat meg kell adni.

3. Amennyiben az Ügyfél regisztrációt kíván igénybe venni, úgy a webshopban megjelenő segédablakban a következő adatok megadása kötelező: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, ha a megadottaktól eltérő, akkor számlázási név és cím, valamint a szállítási cím, továbbá egy felhasználónév és hozzátartozó jelszó. Az adatok megadását követően a „Regisztráció” gombra kattintással történik a regisztrációs kérelem benyújtása Szolgáltató részére. Ügyfél kijelenti a „Regisztráció” gombra kattintással, hogy jelen ÁSZF és a webshopon közzétett Adatvédelmi tájékoztató minden rendelkezését megismerte és azokat kifejezetten elfogadja, illetőleg az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott adatkezeléshez hozzájárul.

4. A regisztrációs kérelem benyújtását követően a Szolgáltató az Ügyfél által megadott elérhetőségek egyikén visszaigazolja a regisztráció megtörténtét, melytől kezdődően az Ügyfél jogosult az általa megadott felhasználónév és jelszó használatával belépni a webshopba és vásárlást kezdeményezni.

5. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Az Ügyfél tartozik felelősséggel azért, hogy a megadott adatokban bekövetkezett változást Szolgáltató tudomására hozza a kellő időben az adatok megfelelő módosításával a bejelentkezést követően. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

6. Az Ügyfél jogosult a regisztrációja törlését kérelmezni bármikor a Szolgáltató részére, a Szolgáltató e-mailcímre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A törlést követően az Ügyfél által a regisztráció során megadott adatok azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Amennyiben azonban a törlési kérelem beérkezésekor bármely Ügyfél által leadott rendelés teljesítése folyamatban van Szolgáltató részéről, úgy Szolgáltató jogosult a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatokat a teljesítésig megőrizni. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

d) Termékek, feltüntetett árak

1. A webshopon található termékek kizárólag online rendelhetők meg. Az egyes termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők és tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adó összegét, de nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját, mely minden esetben külön kerül megjelölésre a megrendelés véglegesítését megelőzően.

2. Szolgáltató a webshopban található termékekre vonatkozóan azok adatlapján a termék nevét, árát, rövid leírását, kiszerelés megjelölését és egy fotót jelenít meg. A megjelenített fotó csak illusztráció.

3. Szolgáltató a webshopon minden termékre vonatkozóan megjelöli a pontos árat, mely minden esetben az adott termék kiszerelésére vonatkozó egységár. Amennyiben bármely termék tekintetében Szolgáltató akciós árat vezet be, úgy ezen egységár kerül feltüntetésre az adott termékre vonatkozóan áthúzással megjelölve az eredeti egységárat. Szolgáltató az akciós egységár alkalmazásának időtartamát jogosult meghatározni, feltételekhez kötni.

4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy tévedés vagy elírás miatt megtagadja a szerződéskötést vagy a szerződés teljesítését, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

5. Amennyiben bármely okból nyilvánvalóan hibás ár kerül feltüntetésre adott termékre vonatkozóan, úgy feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit az Ügyfélnek azonnal észlelnie szükséges. A téves, hibás áron megrendelt termékre visszaigazolással létrejött szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján érvénytelen szerződésnek minősül, ugyanis az nem a Felek ügyleti akaratát tükrözi, tekintve, hogy a Szolgáltató ügyleti akarata a hibás, téves áron történő értékesítésre nem terjed ki. Ezekben az esetekben Szolgáltatót teljesítési kötelezettség nem terheli.

e) A megrendelés lépései:

1. Ügyfél a kiválasztja a Termékek menüpontban található termékek közül a megvásárolni kívánt terméket, majd beállítja annak a megrendelni kívánt darabszámát és a kosár ikonra kattintva Kosárba helyezi.

A Kosár funkció egy virtuális bevásárlókocsiként működik, melybe Ügyfél jogosult belehelyezni a megvásárolni kívánt termékeket a fenti módon, de a kosárba helyezés egyik fél számára sem jelent kötelezettségvállalást.

2. Ügyfél a kosár ikonra kattintva ellenőrizheti az általa megvásárlásra kiválasztott termékeket és azok megjelölt mennyiségét.

3. Amennyiben az Ügyfél további terméket már nem kíván megvásárolni, úgy a kosár ikonra kattintva tekintheti meg a megvásárolni szándékozott termékeket és ellenőrizheti a bevitt adatok helyességét. A kuka ikonra kattintva törölheti a teljes kosár tartalmát, míg az egyes sorok végén található kuka ikonra kattintva az adott termék törlésére van lehetőség.

4. Az Ügyfél a kosár tartalmának ellenőrzését követően a tovább gombra kattintással léphet a fizetési és szállítási mód kiválasztásához.

5. Ügyfél ezt követően kiválasztja a fizetési és a szállítási módot, majd köteles megadni a szállítás teljesítéséhez szükséges adatokat, mint név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, ha a megadottaktól eltérő, akkor számlázási név és cím, valamint a szállítási cím.

Ha az Ügyfél korábban regisztrálta adatait, úgy a webshop – amennyiben az Ügyfél bejelentkezett – automatikusan kitölti az adatokat. Amennyiben a regisztrált adatoktól eltérő adatokat kíván megadni Ügyfél, úgy azt a személyes adatok módosítása menüpont alatt eszközölheti.

6. Ügyfél ezt követően a lap alján lévő Megrendelés elküldése gomb megnyomásával véglegesítheti a rendelését, melyet követően a kosár tartalmán és az adatokon változtatni már nincsen lehetőség. Szolgáltató kifejezetten felhívja Ügyfél figyelmét arra, hogy a gomb megnyomása az Ügyfél részéről a Szolgáltató részére tett ajánlatnak minősül, melyet a Szolgáltató visszaigazolással fogad el. A gombra kattintással Ügyfél kijelenti, hogy jelen ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató tartalmát a rendelés leadását megelőzően megismerte és annak rendelkezéseit elfogadja, magára nézve kötelezőnek tekinti. A gomb használatára kizárólag akkor van lehetőség, ha és amennyiben a Megrendelés elküldése gomb mellett található, az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató megismerésére és elfogadására vonatkozó nyilatkozat előtti négyzet kipipálásra kerül. A mondatban az ÁSZF-re és az Adatvédelmi tájékoztatóra kattintva a kurzorral közvetlenül is megtekinthető mindkét dokumentum.

7. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatja az Ügyfelet az új adatokról. Az Ügyfél ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

8. Ügyfél e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Ügyfél megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, Ügyfél az ajánlati kötöttség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Ügyfél rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

9. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Ügyfél köteles a csomagot átvételkor megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el!

10. A szerződés létrejötte:

a) Ügyfél megrendelés leadására bármikor jogosult, de Szolgáltató részéről a megrendelések feldolgozására kizárólag munkanapokon 8 és 15 óra közötti nyitvatartási időben kerül sor. Amennyiben Ügyfél ezen időszakon kívül eszközöl megrendelést, úgy annak feldolgozása a következő munkanap fenti időszakában kezdődik meg. A feldolgozás eredményeképpen Szolgáltató e-mailben igazolja vissza a megrendelést és annak várható teljesítési időpontját.

b) Szolgáltató és Ügyfél között a visszaigazoló e-mail kiküldésével létrejön a Szerződés, mely alapján Ügyfelet vételár és egyéb felmerülő költségek megfizetésének, valamint a termék átvételének kötelezettsége, míg Szolgáltatót a megrendelt termékek tulajdonjogának átruházásának és a termékek átadásának kötelezettsége terheli.

11. A termék átvétele:

a) Szolgáltató a termék átadását a megrendelés visszaigazolásának kiküldésétől számított legkésőbb 30 napon belül köteles teljesíteni. Szolgáltatót minden esetben megilleti az előteljesítés joga.

b) A termék átvételére személyesen a Szolgáltató székhelyén, futárszolgálat útján Ügyfél által a megrendelés véglegesítésekor megadott címen, illetőleg Felek megállapodása alapján egyéb helyen van lehetőség.

c) Szolgáltató mindaddig jogosult megtagadni a termék átadását, amíg Ügyfél annak vételárát és az egyéb költségeket nem teljesítette. Átutalás esetén a fizetendő összegnek a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírása tekintendő szerződésszerű teljesítésnek.

d) A termék átvételével felmerülő minden költség Ügyfelet terheli, melyet köteles megtéríteni Szolgáltató részére legkésőbb a termék átvételével egyidejűleg.

e) Amennyiben a termék átvételére nem Szolgáltató székhelyén személyesen kerül sor, hanem az Ügyfél által megadott címen futárszolgálat útján és Ügyfél ezt már a megrendelés véglegesítésekor jelzi, úgy a véglegesítés során a rendszer által meghatározott végösszeg tartalmazza a szállítási költségeket is. Amennyiben Ügyfél kérésére Szolgáltató beleegyezésével utólag állapodnak meg a Felek futárszolgálattal történő szállításban, úgy annak felmerülő költségei Ügyfelet terhelik.

f) Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni.

12. Fizetési módok:

· Készpénzben a Szolgáltató székhelyén vagy a Felek által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor a futár részére (utánvét). Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

· Átutalással: Ügyfél a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően jogosult Ügyfél a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

f) Elállási jog

1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Ügyfél a megrendelt termék kézhez

vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

2. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt, a futártól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Ha az Ügyfél elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

név: Korodi Erika

cím: 2143 Kistarcsa, Alig utca 3.

e-mailcím: aromakert@gmail.com

3. Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

4. Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a Szolgáltató által ajánlott legolcsóbb fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az Ügyfél a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz Szolgáltató, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terhelheti.

5. A visszatérítést mindaddig jogosult Szolgáltató visszatartani, amíg a termék visszaadás meg nem történt, vagy az Ügyfél nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

6. Ha a fogyasztónak minősülő Ügyfél a szerződés alapján terméket vett át, köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

7. A termék visszaküldésének közvetlen költségét az Ügyfél viseli.

8. Az Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

g) Kellékszavatosság

1. Milyen esetben élhet az Ügyfél a kellékszavatossági jogával?

Ügyfél a webshopot üzemeltető Szolgáltató cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

2. Milyen jogok illetik meg az Ügyfelet a kellékszavatossági igénye alapján?

Az Ügyfél - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

· Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

· Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

3. Milyen határidőben érvényesítheti az Ügyfél kellékszavatossági igényét?

Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ügyfél a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül az Ügyfél kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

h) Termékszavatosság

1. Milyen esetben élhet az Ügyfél a termékszavatossági jogával?

A termék hibája esetén az Ügyfél - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

2. Milyen jogok illetik meg az Ügyfelet termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

4. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

· a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

· a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

· a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

i) Szavatossági igény érvényesítése

1. Az Ügyfél és Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől az Ügyfél mint fogyasztó hátrányára nem térhet el.

2. Az Ügyfél kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása.

3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

4. Szolgáltató az Ügyfél által bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

5. A jegyzőkönyv másolatát 8 napon belül igazolható módon az Ügyfél rendelkezésére kell bocsátani.

6. Ha a Szolgáltató a bejelentett szavatossági igénynek teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 8 munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni az Ügyfelet.

7. Szolgáltató a jegyzőkönyvet annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

8. Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

j) Vegyes rendelkezések

1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni.

2. Amennyiben jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, az nem teszi érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné az ÁSZF egészét, a további rendelkezések továbbra is érvényesnek és hatályosnak tekintendők.

3. Szolgáltató és Ügyfél a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

4. Amennyiben Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján megillető bármely jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

k) Panaszkezelés

1. Amennyiben az Ügyfélnek valamilyen panasza merül fel a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát e-mailben vagy postai levél útján is közölheti.

2. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megvizsgálja és megválaszolja. Amennyiben Szolgáltató a panasszal nemért egyet, úgy az elutasítást indokolni köteles. Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

3. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testületi eljárást kezdeményezhet az alábbi elérhetőségeken.

4. Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

5. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu

Vagy területi szerveihez:

Pest Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Főosztályvezető-helyettes: Dr. Koller Edit

Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.

Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270.

Telefonszám: +36 1 236-3937, +36 1 236-3978, Telefax: +36 1 236-3956

E-mail: fogyved@pest.gov.hu

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

hétfőtől csütörtökig 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00

pénteken 9.00 – 13.00

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja:

http://www.nfh.hu/teruleti

Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

6. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

7. Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

8. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

9. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

12. SZERZŐI JOGOK

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a webáruházban található minden tartalom és külső megjelenés szerzői jogi védelem alatt áll, így Szolgáltató kifejezetten, de nem utolsó sorban tiltja azok engedély nélküli felhasználását, közzétételét, másolását és azok megsértéséért Ügyfél anyagi felelősséggel tartozik.

© 2018 Aromakert.hu, Minden jog fenntartva - All rights reserved.
Honlap készítés: Felhőhonlap.hu